LilleQ – Kvindekamp eller krigserklæring?

Det er sjældent jeg ser en så uudtalt kynisme og hensynsløshed fra mennesker der ovenikøbet påstår at have de bedste intentioner og hævder at ville redde mennesker, især kvinder, mestendels fra deres handlinger.

Prostitution består kun på grund af, at køberne står klar til at udnytte udsatte mennesker, der hovedsagelig sælger sig selv, fordi de mangler penge. Og at de sexkøbende mænd udgør problemet, bekræftes af de mange udtalelser fra kvinder, som efter ophør i prostitution aldrig får et normalt forhold til mænd igen, nogle er sågar ude af stand til at være i rum med mænd. (8.marts)” påstås der.

Jeg ved ikke med jer men de fleste mennesker sælger deres ydelse, som en kombination af mentale som fysiske ydelser for penge… det kaldes arbejde og et arbejder medfører rettigheder som arbejdstager og arbejdsgiver og som helt almindelig borger der betaler skat, husleje, sender sine børn i skole, mødes med sine venner og deler livets opture og nedture med dem. Rettigheder som 8.marts ikke ønsker en stor gruppe af mennesker skal have, tværtimod arbejder for at fratage dem de få konkrete rettigheder de har – retten over deres egen krop og ret til at anvende den som ydelse for penge som de vælger.

Sexarbejderne forklarer det ret enkelt her: Vores krop er vores egen. Både før, under og efter et kundebesøg. Sexarbejdere sælger en seksuel ydelse. I andre faggrupper bruger man også kroppen som en del af arbejdet, uden at blive beskyldt for at ”sælge” den. Det bør ikke være anderledes for sexarbejde.

I teksten fra 8.martsinitiativet gøres alle sexarbejdere, dog læses dette mest mellem linierne, ovenikøbet til en ens grå masse af helt unge uskyldige og naive udnyttede og angste kvinder, der alle lider af post traumatisk stress syndrom, når de når 40-års alderen og ikke længere virker attraktive for kunderne, de påståede kyniske sexkøbere der kun har blik for deres egen libido og vil have noget at stikke pikke i.

Mens virkeligheden er noget anderledes, faktisk viser det sig at en stor gruppe af de danske sexarbejdere er over 40 når de begynder sexarbejde altså 1/3 på klinik og 40% i escort, så det må jo i høj grad antages at disse kvinder er modne, velovervejede og har opsamlet en god bunke livserfaring omk fx deres seksualitet.

Vi skal som samfund på bedste vis tage os af de prostituerede, ved at hjælpe dem videre til et liv uden vold og udnyttelse, og ved at give dem den bedste støtte i arbejdet med at bearbejde skadevirkningerne, og de problematikker som mange har med fra deres opvækst. Prostituerede er forskellige mennesker, men de potentielt dybt skadelige fysiske og psykiske effekter af et liv i prostitution er de samme. De er et resultat af den konstante strøm af sexkøbere, der sætter deres egen kortvarige seksuelle tilfredsstillelse højere end hensynet til andres varige helbred. (8.marts)”

Som den gode gamle Kierkegaard skrev, så må man ydmyge sig hvis man ønsker at hjælpe nogen, man må sætte sig i deres sted og tage udgangspunkt i hvor de er, hvad deres behov er og hvad de ønsker og ytre sig om… og nok vigtigere endnu, man må følges med dem i deres tempo og ikke forsøge at presse sin viden og erfaringer ned over dem, for gør man det sætter man sig ud over hjælpen og hævder sig på andres bekostning… Dette er ikke direkte citeret, men skrevet som jeg husker ordene og deres mening og jeg må sige jeg har umådeligt vanskeligt ved at finde andet end selvhævdelsen på andres bekostning fra 8.marts initiativet, ydmyge og i stand til at sætte sig i andres sted er helt fraværende.

Så vi skal som samfund hjælp nogen fra af udnyttelse, vold og overgreb og give dem bedste støtte til at bearbejde skadesvirkningerne. Men, de skadespåvirkninger der påstås alle sexarbejdere får er udokumenterede og de få undersøgelser der påviser at nogle (få) sexarbejdere har skader er ikke entydige grundet sexarbejdet. De skader er for en stor del forårsaget tidligere i livet eller som del af den stigmatisering og kriminalisering sexarbejderen udsættes for på gaden. Fx de stofbrugende sexarbejdere, der for at undgå at kriminalisere sig selv yderligere sexarbejder for at indtjene til deres forbrug, men som jages af politi og bødesættes, socialarbejdere og redningsindustrien der på hver deres måde jager og hetzer og stigmatiserer sexarbejdere for at udøve deres lovlige erhverv. Hvilket også socialforskningsinstituttet over flere omgange i flere undersøgelser kommer frem til og ligeledes andre store undersøgelser fra udlandet.

Gadejuristen har noget at sige om det “… Lige så forskellige de deltagende sexarbejdere var, lige så enige var de også om at enhver form for kriminalisering af sexarbejde har enorme skadevirkninger. Skadevirkninger som først og fremmest
rammer sexarbejderne selv – og rammer de dårligst stillede sexarbejdere allerhårdest.

Debatten om sexarbejde er mange steder og også herhjemme præget af det jeg vil kalde en voldsom lovgivningsnaivitet. Der er afgørende grænser for hvad lovgivning kan udrette. 

Kriminalisering er lovgivningens allertungeste, mest indgribende reguleringsform og skal derfor også anvendes med den yderste varsomhed og reserveres ekstreme forhold, den onde vilje til at skade andre. Straf som middel til at hindre mennesker i at skade sig selv er helt meningsløst. Straf som middel til i det hele taget at søge at regulere, hvad vi mennesker gør ved og med os selv er komplet uegnet.

Yderligere beskyldes nu ikke kun mænd, men også handicappede, udviklingshæmmede og psykisk syge og dermed også offentlig ansatte hjælpere, plejere at være hhv alfonser, bagmænd og voldtægtsforbrydere.

Og i den forbindelse er der ingen forskel på om køberen er handicappet eller ej. De potentielle skader vil være til stede uanset hvad. I øvrigt har langt de fleste handicappede et aktivt sexliv uden prostitutionshjælp, andre er så svage, at det er andre former for omsorg, der kommer først. Det er reelt en meget lille gruppe af handicappede  (mænd) som argumentet hviler på. Faktisk er det kun otte procent af de mandlige kunder, der ser det som eneste mulighed. Så lad nu være med at misbruge de handicappede i kampen for at bevare et stort udbud af kvinder og mænd til salg.(8.marts)”

Så har man fx sclerose, muskelsvind, spastisisme eller lammelser, er blind eller døv er man ifølge 8.marts initiativet ikke berettiget til at have et aktivt sexliv der inkluderer andre mennesker, medmindre det er med en kæreste eller ægtefælle. Resten, de der ikke har en kæreste eller ægtefælle, må klare sig på egen hånd og med mekaniske hjælpmidler. Dette gælder så også de mennesker der har mentale handicaps og udviklingsforstyrrelser som Downs Syndrom, Asperger, Autisme ol.  eller de med alvorlige psykiatriske lidelser som på forskelligvis gør det umådeligt vanskeligt for dem at møde, få og fastholde en kæreste i et forhold, det kan være en alvorlig skizzofreni, angst, PTSD lidelse som fx flere tidligere udsendte soldater har eller lignende…

Enten anses disse mennesker af 8.marts initiativet, mænd som kvinder, for at være direkte uegnede til at have et aktivt sexliv, medmindre de kan skaffe sig en kæreste/ægtefælle eller også som så svage at seksualitet ikke engang er noget de skal være berettigede til, fordi de anses for at være for så svage at de ikke har seksuelle behov.

Yderligere anses sosu’er, pædagoger, socialarbejdere, hjemmevejledere over en kam som medvirkende til at begå voldtægt og overgreb på sexarbejdere når de hjælper en borger til at tage kontakt til en sexarbejder. Tak skal du ellers have.

Beskyldningerne og anklagerne flyver let og med rund hånd fra disse 8.martsinitiativtagere og gør således en stor del af danske offentligt ansatte kvinder og mænd til kriminelle bagmænd og alfonser når de således lovligt hjælper borgere til at tage kontakt til en sexarbejder og disse almindelige borgere, handicappede, ældre, mænd som kvinder til voldelige overgribere og voldtægtsforbrydere… Politi og SKAT får travlt når de næste politiets task force mod prostitution og menneskehandel iværsættes, gad vide hvad anholdelseskvoterne så bliver 100 – 1.000 om måneden?

De kommende nyhedsoverskrifter må vi så forvente er rettet imod fx pædagoger og sosu assistener og politiet ifølge med SKAT laver rassiaer på bosteder, plejehjem, institutioner og i beskyttede boliger og borgeres private hjem, for at anmelde disse offentlig ansatte under rufferiparagraffen?

Måske man bare skulle spare alle kræfterne og pengene og give sexarbejderne nogle ordentlige rettigheder – så ville den hetz, dæmonisering og kyniske jagt på mennesker, kriminalisering, ydmygelser og stigmatisering af danske borgere; sexarbejdere, mænd og kvinder, offentligt ansatte, handicappede og helt almindelige kunder, mænd som kvinder der ønsker at sælge eller købe seksuelle ydelser?

Den 8. marts er kvindernes internationale kampdag…

Det 8.marts initiativet ligger op til virker på mig som en krigserklæring fra en lille gruppe af interesseorganisationer, politikere, lobbyister og feminister, der alle tjener millioner på deres interesse i form af offentlige støttemidler bla direkte funderet fra finansloven, rettet mod en konstant voksende part af den danske befolknings mænd og kvinder der alle bidrager økonomisk til denne krigserklæring via deres skattekroner.

Tak for kaffe siger jeg bare.

Om LilleQ

Sanset, fornemmet, følt, tænkt, erkendt og oplevet... livet og erotikken
Dette indlæg blev udgivet i Opdagelser og erkendelser og tagget , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

9 svar til LilleQ – Kvindekamp eller krigserklæring?

 1. LilleQ siger:

  og et til link om Politiets Task Force og sigtelseskvoter http://www.dansk-politi.dk/Page-635.aspx?ProductID=PROD2404&PID=4238&groupid

  “Task Force Prostitution blev nærmest sat i søen overnight, og her kort før den atter nedlægges er målet om 52 sigtelser for rufferi eller menneskehandel mere end nået.(linket)

  I realiteten betyder det i dag at der er mindst 52 personer sigtet for menneskehandel, bagmandsvirksomhed, rufferi ol. Langt størstedelen af de sigtede er kvinder, kvinder der enten er eller har arbejdet som sexarbejder. Kvinder som højest sandsynligt vil blive løsladt igen grundet manglende beviser, få sigtelserne frafaldet og frikendt når de kommer for en dommer.

  Politiet følger altså blot en ordre om at de skal sigte nogen… ikke om at der skal være begrundede mistanker, ordentlige og udførlige beviser for sigtelserne – men som i de diktaturstater vi ellers bryster os af at bekæmpe er vi nøjagtigt det samme sted. Mennesker, kvinder især, sigtes og fængsles på ordre, fra magthavere, ikke fordi disse mennesker har begået noget kriminelt.

  Sådan er ligestillignen i dag altså. Kvinder fængsles også på ubegrundede sager og formodninger.

 2. ledrakenoir siger:

  Problemet er når der opstår “industrier” på den ‘slags’ områder – industrier der alene lever som (nærmest) snyltere på et område og er afhængig af at de såkaldte interesseorganisationer får økonomi så deres apperat kan fungere og gi’ dem deres levebrød – for som der findes mange levebrødspolitikere så findes der altså også mange levebrøds’græsrødder – flygtingeområdet er et andet område hvor folk der skal leve af det nærmest kvæler nnovationen på området – der som kvinde/mand/samfund-området er et af flere andre områder hvor det nærmest kan siges at man har en patient man er ikke interesseret i at patienten dør men man er heller ikke interesseret i at patienten bli’r rask…

  • LilleQ siger:

   Du har helt ret.

   Der findes mange områder hvor levebrøds græsrødder forhindre og i stor stil direkte modarbejder enhver konkret og langsigtet hjælp…

   Landsinsamlinger til Afrika, flygtninge…sexarbejdere, migrantarbejdere osv osv osv.

   Det mest utrolige omk fx menneskehandel og slaveri er at der hvor det helt konkret foregår, sker der ualmindeligt lidt…. industrien, landbruget, hotel og restaurationsbranchen ol.. når man tænker på der fx i England i 18 år har været en arbejdslejer hvor forholdene var meget lig dem i sovjettidens Gulags, så er det ufatteligt hvor lidt interesse der er i det og hvor lidt fx fagforeningerne går ind i det.

   Men selv der må vi være varsomme.. den såkaldte menneskehandlede slave som blev afslørret gjorde rent for DSB, viste sig også mere at være en and, end reel menneskehandel og slaveri.. men mere dokumentforfalskning for at få et arbejde.

   Der bliver gjort store anstrengelser for at holde de fattige migrantarbejdere ud af det rige vesten…og lige så store anstrengelser for at fastholde fattige i fattigdom ud over den modernisering vesten iværkstter (som helst ikke må gå for stærk).

 3. Zehn siger:

  Nu er “Sexarbejderne” kun en bette fraktion af et større område, hvor en stor del af de prostituerede nok hellere ville have et andet arbejde end det, de enten er tvunget ud i af hensynsløse bagmænd, eller grundet misbrug føler sig nødsaget til, for at skrabe penge nok sammen.

  Jeg synes emnet er delt – og debatten for prostitution og rettigheder ofte glemmer dette i kampen

  • LilleQ siger:

   Zehn.

   Nu er de der hensynsløse bagmænd selv for politiet meget svære at opstøve trods deres ellers utallige anstrengelser, uanmeldte kontrolbesøg og direkte gadekonfrontationer rettet mod de gadesælgende fra udlandet. Selv Center for Menneskehandel har uendeligt vanskeligt ved at pege på de såkaldte tvangs-/ handlede sexslaver i DK. De har årligt ca 50 de mistænker, men derunder hører bla den unge kvinde fra Litauen, hvis sag blev blæst meget op i medierne, med hjælp fra et imponerende informativt politi, som klasseeksemplet på en rigtig sexslave.

   Det viste sig så bare at være noget helt andet, en ung og ret impulsiv pige og sexarbejder fra Litauen, der fulgtes med en landsmand til DK for at holde ham ved selskab, få nogle oplevelser og samtidig tjene nogle penge. Hun blev på ingen måde holdt fanget, hun deltog i det sociale fællesskab i huset sammen med de andre beboere (en ret ligelig fordeling af mænd og kvinder) og havde sex med flere af dem, mændene, på deres værelser og altså ikke i det værelse som medierne har vist frem. Det såkaldte forarbejde til påmontering af en hængelås der ligeledes refereres til af medierne er heller ikke ind til det rum hun opholdt sig i/sov i, men til et skur.
   Manden (den udråbte slavehandler og bagmand) har viser politiets efterforskning ikke uforklarlige pengebeløb, de finder ingen beviser på bagmandsvirksomhed, vidnerne i huset fortæller villigt og informativt om den sociale omgang i huset men igen intet der på nogen måde tyder på sexslaveri. Det eneste “bevis” er det brev hun giver politiet, som hun ikke selv forstår da hun ikke kan engelsk, det brev afskrevet fra en e-mail fra en af hendes venner i Litauenhan som hun ikke kan få sig til at fortælle at hun er sexarbejder og har sexarbejdet i hjemlandet også, den ven som jo egentlig levere “det afgørende bevis” bliver ikke afhørt af politiet og heller ikke ført som vidne i retten.
   Manden, bliver dømt alene på formodninger og idømmes en dom der svarer til al den tid han har siddet varetægtsfængslet og udvises for bestandigt og løslades altså direkte efter domsafsigelse for at blive udvist…. Det er til nu den udråbte klokkeklareste sag om sexslaveri i Danmark.

   Jo mere der helt konkret undersøges og kontaktes af kilderne, sexarbejder selv (man må jo formode de ved mere om deres branche og dem selv end andre gør?), jo færre tilfælde af de såkaldte handlede og tvungne viser sig der at være… og jo flere selvstændige arbejdsomme kvinder dukker der op også blandt de fra udlandet, som i langt højere grad viser sig at være sexarbejdere i deres hjemlande, velinformerede om hvad deres arbejde i DK vil være, villigt samarbejdende med deres såkaldte bagmænd, som i langt de fleste tilfælde er en bekendt som hjælper dem økonomisk herop, men har samme baggrund og ikke som sådan tjener kassen på sin hjælp…. Den mafialignende bagmandsvirksomhed hvor der indkasseres i milliardklassen finder du ikke i DK og selv sagen om den kendte millinøse Annie Fønsby, har i høj grad vist sig ikke helt at være det den er blevet udråbt til at medier, politi, skat, politikere og redningsindustien.

   Politiets optrapning og kvote på anholdelser, vil sikkert bunde ud i masseløsladelser grundet for tynde sager, manglende bevisførelser og grundløse anholdelser, ligesom flere lignende aktioner de har udført mod danske bordeller. Men det ser godt ud i medierne.

   Så er der misbrugerne. Det er en meget lille gruppe af sexarbejdere. De er klemt inde mellem dels en helt forfejlet narkopolitik og kriminalisering og flere af dem, misbrugerne, udtaler via Gadejuristen, at de også vil have flere rettigheder og høres. De vælger meget bevidst at sexarbejde for at indtjene til deres forbrug, fordi det er lovligt og det er en måde de er i stand til at tage ejerskab over eget liv og handle på egne præmisser med mindre kontrol fra flere myndigheder… og så ønsker de ikke at kriminalisere sig selv yderligere ved at begå røveri, sælge stoffer osv.

   De der pt tjener flest millioner på sexarbejde er hverken sexarbejdere eller rettighedsforkæmperne.. men store statsstøttede organisationer som bla Reden og 8.martsinitiativet…gennemføres en lov mod sexkøb og senere sexsalgs forbud som de i høj grad lobbyer for vil det være de organisationer der vil tjene mest på det og samtidig som det jo viser sig med fx Sveriges lovgivning, vil alle sexarbejdere stilles dårligere juridisk, socialt som sundhedsmæssigt og de vil som det er sket i Sverige ende i en afhængighed med bagmænd.

   En sidste ting. Der er og har været masser af “Vejen ud af prostitution”-projekter i flere byer og kommuner. Der er øset penge og god vilje for at hjælpe alle de såkaldte tvungne sexarbejdere ud af prostitution.. men den seneste fx den i Viborg, fik ikke hjulpet en eneste prostitueret ud af prostitution og i KBH kan de med deres årelange anstrengelser heller ikke fremvise de store resultater. Spørger man dem er det mestendels fordi sexarbejderne lider af falsk bevidsthed og derfor ikke ved deres eget bedste. Spørger man sexarbejderne selv, siger de fleste at vil man ud, finder man på noget andet at lave. Den påståede afhænighed af de store pengebeløb og det eksklusive liv er en myte – de fleste sexarbejdere (bordel/escort) der arbejder fuldtid har en månedsløn der ligner sygeplejeskers, men de er selvstændige erhvervsdrivende og bestemmer selv deres arbejdstid.

   Ser man på hvad sexarbejderne helt konkret kæmper for, rettighederne… Rettigheder som i høj grad også vil betyde en bedre og lettere adgang for konkret hjælp til de svageste.
   Retten til at organisere sig (arbejdsmiljø, løn og sikkerhed, vidensdeling, dagpenge, kursus osv som vi andre bruger vores fagforbund til), arbejdstager som arbejdsgiverrettigheder, ret til at ansætte revisorer, få advokatbistand, leje lokaler, betale rengøring, telefondamer, chauffør uden at disse kriminaliseres som de gør nu.

   Jeg under mig mere og mere over hvad det er vi som almindelige borgere i blind tillid har givet af beføjelser til myndigheder og den godgørende industri gøre mod andre mennesker… Heksejagten er i høj grad rettet mod sexarbejderne og de forsøges på alle leder og kanter at usynliggøres og gøres tavse. Thi kun staklerne må høres…?

 4. ledrakenoir siger:

  Svejts eller i hvert fald bystyret i Zurich går andre veje end “den nordiske model”… 😉

  http://ekstrabladet.dk/sex_og_samliv/article1724113.ece

  • LilleQ siger:

   Ja, det gør de flere steder. New Sealand har med sucsess givet sexarbejdere rettigheder.

   Den skandinaviske model er en skamfering af kvinders rettigheder og den oprindelige kvindesag – ejerskab over eget liv, krop og seksualitet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s